На данашњој седници Комисије за називе делова насељених места Скупштине Града Новог Сада разматрано је више предлога за давање назива улица у Новом Саду. Међу предлозима су се нашли предлог Петиције Фондације „Светозар Милетић“, Нови Сад за давање назива улици у Граду Новом Саду по Љубану Једнаку, предлог Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“, Београд за давање назива улици нова 3 у Футогу по Илији Јеличићу, предлог Савета Месне заједнице „Сремска Каменица“ за давање назива улици у Сремској Каменици, кп 1284/10 и 1284/14 КО Сремска Каменица по Милунки Савић, предлог Савета Месне заједнице „Сремска Каменица“ за давање назива улици у Сремској Каменици, кп 1271 КО Сремска Каменица по ружи ветрова, предлог Месне заједнице „Ветерник“ за давање назива улици нова 104 у Ветернику по Благоју Јововићу, Предлог КУД „Петефи Шандор“, Будисава за давање назива улици у Граду Новом Саду по Фехеру Калману, предлог Џудо клуба Војводина за давање назива улици у Граду Новом Саду по Светозару Михајловићу, као и предлози Републичког геодетског завода за давање назива улицама у Петроварадину на подручју Алибеговца и Сремској Каменици.

С обзиром да је ЈП „Урбанизам“ дао позитивно мишљење о испуњености услова за давање предложених назива, на седници су прихваћени предлози да се три улице у Сремској Каменици назову по Љубану Једнаку, Милунки Савић и Ружи ветрова, по једна улица у Футогу и Ветернику по Илији Јеличићу и по Благоју Јововићу и у Новом Саду две улице по Фехеру Калману, односно по Светозару Михајловићу. Поводом разматрања предлога Републичког геодетског завода за давање назива улицама у Петроварадину на подручју Алибеговца и Сремској Каменици, на седници су предложени и прихваћени називи за 21 улицу и то по др Јосипу Чикошу, Драгутину Гавриловићу, Тихомиру Арсићу, Владети Јеротићу, Јовану Вујићу, Сави Ипићу, Милану Шевићу, Милошу Поповићу, Љубиши Самарџићу, Велимиру Бати Живојиновићу, Ђорђу Ф. Недељковићу, Ђорђу Велићу, Милораду Мандићу Манди, Јовану Радонићу, Воји Трифуновићу, Трифуну Вујину, Павлу Ђисалову, Момчилу Гаврићу, Савки Суботић, Стевану Ћирићу и Јованки Стојковић.

Након што мишљење дају Национални савети мађарске, словачке и русинске националне мањине и Савет за међунационалне односе Града Новог Сада, а надлежни покрајински секретаријат да претходну сагласност, Скупштина Града ће расправљати о прихваћеним предлозима.