Градска изборна комисија је на 106. седници, одржаној 22. маја 2024. године, донела Oдлукu о садржају изгледа гласачког листића за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Новог Сада, расписаних за 2. јун 2024. године, затим Одлуку о  обрасцу ознаке гласачке кутије и Одлуку о одређивању радних група Градске изборне комисије Града Новог Сада за надзор над штампањем гласачких листића и контролних листова.

На 106. седници усвојен је записник са 105. седнице Градске изборне комисије.