• 4. децембра 2019.
  • 13:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Разматрање пристиглих одговора  на представке