• 13. октобра 2017.
  • 09:30
  • Велика сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Председник Скупштине Града Новог Сада Здравко Јелушић поздравиће учеснике курса “Писање предлога закона и других прописа – Номотехника и правничко расуђивање”.

Курс “Писање предлога закона и других прописа – Номотехника и правничко расуђивање” организује се у оквиру пројекта Програма за развој Уједињених нација (УНДП) “Јачање надзорне улоге и једнакости у раду Народне скупштине – друга фаза”, који се спроводи у сарадњи са Народном скупштином Републике Србије и уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ).

Циљ овог курса јесте да подржи унапређење законодавне процедуре и израду других прописа, нарочито општих правних аката, који треба да омогуће или олакшају примену нових закона.