• 3. децембра 2019.
  • 09:00
  • Мала сала (II спрат), Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Ковиљу, која почиње од границе са насељеним местом Будисава, између кп 3720 и кп 3734, иде дуж кп 6858, кп 6859 и завршава се код границе са насељеним местом Шајкаш, кп 3578/1 и кп 3618, све у  К.О.Ковиљ
2. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Ковиљу, која почиње између кп 392 и кп 427, иде дуж кп 3316/1, кп 3316/2, кп 7032 и завршава се између кп 5243 и кп 4493, све у КО Ковиљ
3. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Ковиљу, која почиње између кп 465 и кп 470, иде дуж кп 467, кп 1502/1, кп 411, кп 412/1 и завршава се код кп 452, све у КО Ковиљ
4. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Ковиљу, која почиње између кп 2761 и кп 2770, иде целом дужином кп 2762 и завршава се између кп 2748/1 и кп 2763, све у КО Ковиљ
5. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Ковиљу, која почиње између кп 1257 и кп 3311/2, иде дуж кп 3311/1 и завршава се између кп 982 и кп 1258, све у КО Ковиљ
6. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Ковиљу, која почиње између кп 2197 и кп 2142, иде целом дужином кп 2199, и завршава се између кп 2183 и кп 2136/2, све у КО Ковиљ
7. Разматрање предлога Месне заједнице „Југовићево“ за давање назива улици у Новом Саду која почиње од кп 851/8, између кп 710/3 и кп 851/7 и завршава се код кп 701/3 између кп 723/7 и 701/1 КО Нови Сад IV
8. Разматрање предлога Месне заједнице „Салајка“ за давање назива улици у Новом Саду, кп 3144/3, 3149/3, 3152/2, која чини улични фронт кп 3157/2 КО Нови Сад I
9. Разматрање предлога Републичког геодетског завода и Месне заједнице „Ветерник“ за давање назива улици у Ветернику, која почиње између кп 3057/1 и кп 3055, иде дуж кп 3056 и завршава се код границе са насељеним местом Нови Сад, између кп 3057/5 и кп 3034, све у КО Ветерник
10. Разматрање предлога Републичког геодетског завода и Месне заједнице „Ветерник“ за давање назива улици у Ветернику, која почиње између кп 4171 и кп 4180, иде дуж кп 4179, кп 4178/1 и завршава се између кп 4177 и кп 4176, све у КО Ветерник
11. Разматрање предлога Драгице Соловјев за давање назива улици у Ветернику, кп 4169/1 КО Ветерник
12. Разматрање предлога Месне заједнице „Ветерник“ за давање назива улици у Ветернику, кп 3379/3 КО Ветерник
13. Разматрање предлога Републичког геодетског завода и Бранке Ракић за давање назива улици у Новом Саду која почиње између кп 2580/119 и кп 2584/8, иде целом дужином кп 2581/3, кп 2581/11 и завршава се између кп 2580/25 и кп 2584/3, све у КО Ветерник и предлога Бранке Ракић да улица на описаном локалитету добије назив по Марији Калас
14. Разматрање предлога Републичког геодетског завода и Месне заједнице „Ветерник“ за давање назива улици у Ветернику, која почиње између кп 4278/45 и кп 3670/2, иде дуж кп 4278/46, кп 4278/33, кп 4278/11, кп 4278/24 и завршава се између кп 4278/32 и кп 3639, све у КО Ветерник и предлога Завичајног удружења „Сава Мркаљ“, Нови Сад да улица на описаном локалитету добије назив по Сави Мркаљу
15. Разматрање предлога Републичког геодетског завода и Месне заједнице „Петроварадин“ за давање назива улици у Петроварадину која почиње између кп 5203/2 и 5208/6, прати кп 5208/1, 5207/1 и 5206/1, и завршава се између кп 5204/1 и 5206/2 КО Петроварадин и предлога грађана да се улица на описаном локалитету назове Улица орахова
16. Разматрање предлога Месне заједнице „Лединци“ за давање назива улици у Лединцима, кп 672/2 и 876/6 КО Лединци и предлога грађана да се улица на описаном локалитету назове Улица сремских винограда или Улица руже ветрова
17. Разматрање предлога Иване Пашалић за давање назива улици у Сремској Каменици, кп бр. 442/3 и др. КО Сремска Каменица – Улица мирисна пољана