• 22. марта 2023.
  • 13:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Разматрање захтева Републичког геодетског завода за давање назива улицама Сајлово 18, Сајлово 31 и Сајлово 32 у Новом Саду на подручју МЗ „Сајлово“
2. Разматрање захтева Републичког геодетског завода и Бојана Катића из Руменке за давање назива улици у Руменки која почиње од постојеће Улице баштенске између кп 1968/2 и кп 1970/2, иде дуж кп 1969/1 и завршава се између кп 1968/16 и кп 1970/23, све у КО Руменка по Небојши Глоговцу на предлог МЗ „Руменка“