• 16. јула 2019.
  • 09:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Новом Саду, подручје Мали Београд – Велики рит, која почиње од Улице Живојина Ћулума, између кп 759/1 и кп 760/2, иде дуж кп 760/3 кп 2627 и завршава се између кп 2628/2 и кп 2626, све у К.О.Нови Сад III
2. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Новом Саду, подручје Мали Београд – Велики рит, која почиње од улице Ђакона Авакума, између кп 2642/1 и кп 2641/2, иде целом дужином кп 2642/4,2641/8 и завршава се код Газиместанске улице,између кп 2642/2 и кп 2641/6, све у К.О.Нови Сад III
3. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Новом Саду, подручје Мали Београд – Велики рит, која почиње од улице Живојина Ћулума, између кп 747/1 и кп 748/1, иде целом дужином кп 747/6 и завршава се код Газиместанске улице,између кп 746/10 и кп 748/4, све у К.О.Нови Сад III
4. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Новом Саду, подручје Мали Београд – Велики рит, која почиње од улице Живојина Ћулума, између кп 754/7 и кп 755/1, иде целом дужином кп 755/5 и завршава се код Газиместанске улице,између кп 755/10 и кп 754/6, све у К.О.Нови Сад III
5. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Новом Саду, подручје Мали Београд – Велики рит, која почиње од улице Никанора Грујића, између кп 690/9 и кп693/12, иде делом кп 691/9,кп 692/7,кп 692/11, кп 692/18, кп 691/13 и завршава се код Призренске улице,између кп 691/1 и кп 692/2, све у К.О.Нови Сад III
6. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Новом Саду, подручје Мали Београд – Велики рит, која почиње између кп 346/2 и 345/7, иде дуж кп 345/10,кп 345/6,кп 345/11 и завршава се између кп 347/9 и кп 344/8, све у К.О.Нови Сад III
7. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Новом Саду, која почиње од улице Ангела Влатковића, између кп 205/18 и кп 205/15, иде дуж кп 205/2 и завршава се код Пролетерске улице, између кп 205/1 и кп 205/3, све у К.О.Нови Сад IV
8. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Новом Саду, која почиње између кп 208/1 и кп 207/1, иде целом дужином кп 208/8 и завршава се између кп 208/6 и кп 207/5, све у К.О.Нови Сад IV