• 21. јануара 2019.
  • 14:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Обавештење Поверенице за заштиту равноправности о награди на конкурсу за Општину/град једнаких могућности
2. Извештавање Координационог тела за родну равноправност РС о спровођењу Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности ОУН – Жене, мир и безбедност