• 17. октобра 2019.
  • 08:00
  • Сала 10 (приземље, III улаз), Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Предлог одлуке о конверзији потраживања Града Новог Сада у удео Града Новог Сада у капиталу привредног друштва “Симпо” а.д. Врање