• 15. октобра 2021.
  • 11:00
  • Мала сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину
2. Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој