• 26. јуна 2024.
  • 09:00
  • Сала 10 (приземље, III улаз), Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:

  1. Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији Града Новог Сада за 2023. годину