• 14. јуна 2018.
  • 08:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Извештај о реализацији Програма мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2017. годину
2. Предлог решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2017. годину
3. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад о расподели добити за 2017. годину
4. Предлог решења о измени Решења о именовању представника и заменика представника Града Новог Сада у Међуопштинску радну групу за управљање комуналним отпадом