• 12. јула 2019.
  • 08:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана” Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана” Нови Сад за 2018. годину