• 18. фебруара 2019.
  • 09:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Предлог решења о давању сагласности на Статут Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад
2. Предлог решења о престанку дужности и именовању члана Одбора сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“