• 26. новембра 2021.
  • 08:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад
2. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Културног центра „Руменка“, Руменка
3. Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék