• 5. децембра 2022.
  • 09:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Разматрање мишљења Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада и Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад поводом поднете Иницијативе Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе“ за измену Одлуке о постављању скулптуралног дела на простору „Креативног дистрикта“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 28/22)