• 4. јуна 2020.
  • 11:00
  • Сала 10 (приземље, III улаз), Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Предлог одлуке о потврђивању Одлуке о измени Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада