• 21. јуна 2019.
  • 10:00
  • Сала 10 (приземље, III улаз), Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Информација о успостављању залоге на потраживањима по уговорима о закупу Јавног предузећа Спортски и пословни центар „Војводина“ Нови Сад и давању средства финансијског обезбеђења, у циљу реализације Одлуке о задуживању путем кредита Јавног предузећа Спортски и пословни центар „Војводина“ Нови Сад