• 14. септембра 2017.
  • 11:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Формирање и усвајање списка новоименованих и новопостављених лица у градским органима, јавним и јавнокомуналним предузећима, организацијама и установама чији је оснивач Град Нови Сад и градским управама и службама Града Новог Сада ради потписивања Изјаве о прихватању обавезе поштовања Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији(за период од 1. јануара 2017. године до 8. септембра 2017. године)
2. Разно