• 12. октобра 2018.
  • 12:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације Шумица у Новом Саду
2. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 на административном подручју Града Новог Сада (локалитет Мотел „Минут-Мајур“, на km 120+350)