• 9. decembra 2019.
  • 08:00
  • Plava sala, Skupština Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina 2

Dnevni red:
1. Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2019. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko pravne poslove Grada Novog Sada
2. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 30. septembar 2019. godine
3. Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2020. godinu
4. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2020. godinu
5. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2020. godinu
6. Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Maksima Gorkog broj 49)
7. Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu (lokalitet atletskog stadiona i dr.)
8. Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije dela bloka muzeja i Riblje pijace u Novom Sadu
9. Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu (zbog promene širine koridora dalekovoda 110kV)
10. Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije stanovanja „Avijatičarsko naselje“ u Novom Sadu