• 9. децембра 2019.
  • 08:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2019. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско правне послове Града Новог Сада
2. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30. септембар 2019. године
3. Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2020. годину
4. Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2020. годину
5. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2020. годину
6. Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици Максима Горког број 49)
7. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет атлетског стадиона и др.)
8. Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела блока музеја и Рибље пијаце у Новом Саду
9. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (због промене ширине коридора далековода 110kV)
10. Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације становања „Авијатичарско насеље“ у Новом Саду