• 26. новембра 2021.
  • 09:30
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Предлог плана генералне регулације Алмашког краја у Новом Саду
2. Предлог плана генералне регулације простора између улица Мичуринове, Новосадског сајма и Футошке у Новом Саду
3. Предлог плана детаљне регулације Новог насеља у Новом Саду
4. Предлог плана детаљне регулације дела Авијатичарског насеља и Детелинаре у Новом Саду
5. Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (локалитет Григовац и др.)
6. Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације линијског центра дуж Улице царице Милице у Футогу (локалитет на парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 К.О. Футог)
7. Предлог одлуке о изради плана генералне регулације простора за пословање на углу Темеринског пута и Државног пута А1 (Е-75) у Новом Саду
8. Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације „Буковачки пут II“ у Петроварадину
9. Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора „Ливаде I“ на Алибеговцу у Сремској Каменици
10. Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела Купусишта у Футогу
11. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на углу улица Марка Миљанова и Филипа Вишњића)
12. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет зелене површине уз Булевар цара Лазара)
13. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Каћ (усаглашавање правила уређења и грађења)
14. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ-21 на административном подручју града Новог Сада (локалитет станице за снабдевање горивом „Парагово“)
15. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар -30. септембар 2021. године
16. Предлог решења о размени непокретности непосредном погодбом под тржишним условима између Града Новог Сада и Дуброја Јована, Дуброја Бранке и Ћоровић Дарка, из Новог Сада