• 15. октобра 2021.
  • 11:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Предлог одлуке о изради плана генералне регулације простора блокова између Улице војводе Путника и Институтског пута у Сремској Каменици
2. Предлог одлуке о изради плана генералне регулације ширег центра у Сремској Каменици
3. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (усаглашавање правила уређења и грађења у грађевинском подручју)
4. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30. јун 2021. године
5. Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2021. годину, које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада
6. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Стамбене агенције Града Новог Сада
7. Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Лиман III“
8. Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Омладински покрет“
9. Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Братство – Телеп“
10. Предлог решења о рушењу објекта који се налази у Новом Саду, Улица Руменачка број 152