• 4. јуна 2020.
  • 09:00
  • Сала 10 (приземље, III улаз), Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2019. годину