• 14. октобра 2021.
  • 13:30
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Годишњи извештај о раду и пословању Апотекарске установе Нови Сад за 2020. годину