ПРВИ ГРАЂАНИ НОВОГ САДА

Велике судије, градоначелници, председници општине и председници Скупштина града од оснивања Новог Сада до последњих избора

Нови Сад је у самом почетку свог настанка био подељен на део под војном управом у коме су први људи били оберкапетани, од којих је најпознатији ( не по добру ) био оберкапетан Секула Витковић и коморски део града којим су управљале велике судије српске и немачке националности и наизменично се смењивали сваке године. Најпознатији су били Јован Чолић и Себастијан Бирнбаум. Мандат им је трајао наизменично више година.

Након стицања статуса Слободног краљевског града, први велики судија је био Игнац Хајл ( 1748 – 52 ), затим Пантелија Миланковић ( 1752 – 56 ), Јозеф Тир( 1756 – 67 ), Давид Рацковић ( 1767 – 80 ), Јозеф Риди ( !780 – 86 ) и Јожеф Сопран ( 1786 – 88 ).

После Јозефа Сопрана именован је први градоначелник, рођени Новосађанин Димитрије Бугарски 1788 – 89 ), затим Манојло Николић ( 1789 – 93 ) и Јозеф Сопран ( 1793 – 96 ), поново Манојло Николић ( 1796 – 99 ) и поново Јозеф Сопран ( !799 – 1801 ).

Франц Швртецки је због ратова Аустрије са Наполеоном остао на месту градоначелника од 1801 до 1810, а затим су именовани Григорије Јанковић ( 1810 – 1822 ), Георгије Константиновић ( 1822 – 31 ), Јохан Кербер ( 1831 – 38 ), Франц Ланг ( 1838 – 43 ) и познати НовосађанинЈован Камбер ( 1843 – 48 ).

У време Буне 1848 године изабран је Петар Зако од Бајше ( 1848 – 49 ), а затим Јозеф Шимич ( 1849 ). После окончања Буне именован јеПавле Јовановић ( 1849 – 50 ), Григорије Јовшић ( 1850 – 1853 ) и Гаврил Ползовић ( 1853 – 1860 ).

Светозар Милетић, вођа народног покрета у Војводини је градоначелник Новог Сада од 1861 до јануара 1862. а затим је постављен Павле Мачвански који је смењен исте године, а постављен је Паво Стојановић ( 1862 – 67 ), после кога је поново једногласно изабран Светозар Милетић. Милетић је исте године суспендован од царске власти а наследио га је Ђорђе Камбер до 1869. године када је изабран Стеван Брановачки ( 1869 – 72 ).

Павле Мачвански је именован 1872 а затим Паво Стојановић ( 1874 – 78 ), Јован Радовановић ( 1878 – 84 ) и Стеван Поповић – Пеци ( 1884 – 1902 ) у чијем мандату је изграђена и свечано отворена 1895. године Градска кућа.

Лајош Салаи је на ову дужност дошао 1902 а после њега је градоначелник био познати грађанин Новог Сада Владимир Деметровић ( 1908 – 14 ). За време Првог светског рата градоначелник је био Бела Профумо ( 1914 – 18 ).

У новој држави први градоначелник је био Јован Живојновић 1919. године а затим су градоначелници били Стеван Адамовић ( 1920 – 21 ),Милан Слепчевић ( 1921 – 22 ), Жарко Стефановић ( 1922 – 25 ) и Милан Миловановић ( 1925 – 26 ).

Велике заслуге за урбани развој града имао је градоначелник Бранислав Борота (1927 – 36 ) После Бороте изабрани су Бранко Илић ( 1936 – 38 ), Коста Миросављевић ( 1938 – 39 ) и Милош Петровић ( 1939 – 41 ). За време окупације у току Другог светског рата градоначелници су били Миклош Нађ и Антал Нађ.

Прота Алимпије Поповић је први обављао дужности градоначелника после ослобођења 1944. године и био носилац развоја града до 1949 године.

Затим су град водили следеће градоначелници или председници скупштина града:

Душан Иброчић (1949 – 1951)

Радомир Радујков (1951 – 1952)

Тодор Јовановић (1952 – 1956)

Милослав Гоња (1956)

Божа Мелкус (1957 – 1962)

Тима Врбашки (1962 – 1967)

Душан Илијевић (1967 – 1973)

др Милан Чанак (1973 – 1974)

Јован Дејановић (1974 – 1982)

Бранислав Миндић (1982 – 1983)

Здравко Мутин (1983 – 1984)

Александар Хорват (1984 – 1985)

Бошко Петров (1985 – 1989)

Влада Поповић (1989 – 1992)

Др Владимир Дивјаковић (1992 – 1993)

Милорад Мирчић (1993)

Милорад Ђурђевић (1994 – 1995)

Ђуро Бајић (1995 – 1996)

Михајло Свилар (1996 – 1997)

Стеван Врбашки (1997 – 2000)

Борислав Новаковић (2000 – 2004)

Зоран Вучевић (2004 – 2008), председник Скупштине Града Новог Сада / Маја Гојковић (2004 – 2008), градоначелница

Александар Јовановић (2008 – 2012), председник Скупштине Града Новог Сада / Игор Павличић (2008 – 2012), градоначелник

Александра Јерков (2012), председница Скупштине Града Новог Сада / Игор Павличић (2012), градоначелник

Проф. др Синиша Севић (2012 – 2015), председник Скупштине Града Новог Сада / Јелена Црногорац (2015 – ), председница Скупштине Града Новог Сада / Милош Вучевић (2012 – ), градоначелник