Скупштина Града Новог Сада на XLI седници, одржаној 30. јуна 2023. године, донела је Одлуку о спровођењу Јавног конкурса са текстом Јавног конкурса за избор директора: Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, Јавног  комуналног предузећа Чистоћа“ Нови Сад, Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад, чији је оснивач Град Нови Сад.

Јавни конкурси за избор директора, објављени су у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 55, од 7јула 2023. године.