Komisija za međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu obavlja poslove u vezi sa uspostavljanjem saradnje Grada sa drugim jedinicama lokalne samouprave i njihovim organima i službama u oblastima od zajedničkog interesa, i poslove uspostavljanja saradnje Grada sa jedinicama lokalne samouprave druge države, prati održavanje i dalje razvijanje odnosa Novog Sada sa drugim gradovima u zemlji i inostranstvu, i organizuje i prati sprovođenje odluka Skupštine u ovoj oblasti. Komisija obavlja i poslove u vezi sa ostvarivanjem saradnje organa Grada sa udruženjima, humanitarnim i drugim organizacijama, kao i poslove koji se odnose na osnivanje udruženja Grada.

predsednica:
SANJA UZELAC

zamenica predsednice:
KRISTINA ŽARIĆ

član/članica:
MELINDA LADIŠIĆ
NADA VUKIČEVIĆ
SLAĐANA KRIŽANIĆ
IGOR PEJČIĆ
DEJAN LATINOVIĆ
VASILIJA BOJIĆ
BORISLAVKA DRAGIŠIĆ
MIRJANA ĐUKIĆ
JOVAN BIJELIĆ