Комисија за међуградску сарадњу у земљи и иностранству обавља послове у вези са успостављањем сарадње Града са другим јединицама локалне самоуправе и њиховим органима и службама у областима од заједничког интереса, и послове успостављања сарадње Града са јединицама локалне самоуправе друге државе, прати одржавање и даље развијање односа Новог Сада са другим градовима у земљи и иностранству, и организује и прати спровођење одлука Скупштине у овој области. Комисија обавља и послове у вези са остваривањем сарадње органа Града са удружењима, хуманитарним и другим организацијама, као и послове који се односе на оснивање удружења Града.

председница:
САЊА УЗЕЛАЦ

заменица председнице:
КРИСТИНА ЖАРИЋ

члан/чланица:
МЕЛИНДА ЛАДИШИЋ
НАДА ВУКИЧЕВИЋ
СЛАЂАНА КРИЖАНИЋ
ИГОР ПЕЈЧИЋ
ДЕЈАН ЛАТИНОВИЋ
ВАСИЛИЈА БОЈИЋ
БОРИСЛАВКА ДРАГИШИЋ
МИРЈАНА ЂУКИЋ
ЈОВАН БИЈЕЛИЋ