predsednica:
BRANKICA RADOJČIĆ

zamenik predsednice:
LAZAR DIMITRIĆ

član/članica:
NEMANJA JANKOVIĆ
BRANKO RADONJIĆ
TAMARA VLADETIĆ
RASTKO RUŽIČIĆ
SAŠA STANKOV
GORAN ĐOKIĆ
TANJA PRIVIZER
MILIVOJ MIJATOV, predstavnik Pravoslavne Eparhije bačke
ROBERT ERHARD, predstavnik Rimokatoličke župe Ime Marijino – Novi Sad
MGR. VLADIMIR OBŠUST, predstavnik Slovačke evangelističke crkve a.v. u Srbiji
ŠTANJO GABOR, predstavnik Reformatske Hrišćanske crkve Crkvene Opštine Novi Sad
MIRZA EF. MURATI, predstavnik  Islamske zajednice Novi Sad
GORAN LEVI, predstavnik Jevrejske opštine Novi Sad