Комисија за односе са верским заједницама обавља послове који се односе на остваривање односа и сарадње Града са верским заједницама, помаже им у решавању проблема, у складу са законом, и стара се о стварању и очувању добрих међуконфесионалних односа међусобног уважавања и верских и националних толеранција, и обавља друге послове из ове области које јој повери Скупштина.

председница:

заменик председнице:

члан/чланица: