Комисија за представке и предлоге разматра представке и предлоге грађана упућене или уступљене Скупштини, и предлаже надлежним органима мере за решавање питања садржаних у њима.

председница:
ЈЕЛЕНА ЦРНОГОРАЦ

заменица председнице:
СЛАЂАНА КРИЖАНИЋ

члан/чланица:
МИЛКО ДРОБЊАКОВИЋ
МИЛИЦА БАЊАЦ
ИГОР ПОПОВИЋ
СРЂАНА САМАРЏИЈА
МИЛАНА АРЊАШ РАДИЋ
ЛУКА ЗУБИЋ