председница:
МИРЈАНА ВАСИЛИЋ

заменица председнице:
Мр МАЈА СЕДЛАРЕВИЋ

члан/чланица:
МИРКА ЛУКИЋ ШАРКАНОВИЋ
СОЊА ЧОВИЋ
ЗОРИЦА КЕЧА
ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ
МАЈА ЦИГАНОВИЋ
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ РАДОМИРОВИЋ
МАЈА МАТИЋ
БОЈАНА БАЛАЋ
МАРИЦА МАТИЈЕВИЋ