председница:
ЦВИЈА ВАСИЋ

заменица председнице:
ДРАГАНА КРАГУЉАЦ

члан/чланица:
АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ
ДУШАН КОВАЧЕВИЋ
МЛАДЕН ВЕРНАЧКИ
САЊА УЗЕЛАЦ
МАРИЦА МАТИЈЕВИЋ