Za obavljanje određenih poslova Grada osnivaju se gradske opštine i to Gradska opština Novi Sad i Gradska opština Petrovaradin. Područja gradskih opština čine naseljena mesta, odnosno područja katastarskih opština koja ulaze u njihov sastav.

Naseljena mesta Gradske oštine Novi Sad čine: Novi Sad, Futog, Veternik, Begeč, Kisač, Rumenka, Stepanovićevo, Kać, Čenej, Budisava i Kovilj.

Naseljena mesta Gradske oštine Petrovaradin čine: Petrovaradin, Sremska Kamenica, Bukovac, Ledinci i Stari Ledinci.