За обављање одређених послова Града оснивају се градске општине и то Градска општина Нови Сад и Градска општина Петроварадин. Подручја градских општина чине насељена места, односно подручја катастарских општина која улазе у њихов састав.

Насељена места Градске оштине Нови Сад чине: Нови Сад, Футог, Ветерник, Бегеч, Кисач, Руменка, Степановићево, Каћ, Ченеј, Будисава и Ковиљ.

Насељена места Градске оштине Петроварадин чине: Петроварадин, Сремска Каменица, Буковац, Лединци и Стари Лединци.