Савет за буџет и финансије разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на финансирање послова Града, таксе, накнаде и друге локалне јавне приходе, буџет и завршни рачун о извршењу буџета Града, зајмове Града, задуживање и имовину Града и предлоге финансијских програма о обезбеђивању средстава за финансирање јавних расхода, као и друга питања из области имовинско – правних односа и финансија Града.

председница:
ЈЕЛЕНА КЕШЕЉ

заменица председнице:
ЈАСНА КАЗИМИРОВИЋ ГАЈИЋ

члан/чланица:
ДАНИЛО ПЕЦЕЉ
БОРО ЛИВЊАК
ШНАЈДЕР ШАРА ИЛДИКО
МИЛАН МАРЈАНОВИЋ
Мр ЗОРАН СУБОТИЋ
СВЕТЛАНА ТОПО
ПЕТАР ЋИРОВИЋ
ЦВИЈА ВАСИЋ
САЊА УЗЕЛАЦ
ВЛАДИМИР НОВАКОВИЋ