Савет за економски развој Града разматра и даје мишљење на предлог програма развоја Града и појединих делатности и мере за његово спровођење, разматра стратешке планове и друге документе од значаја за економски развој Града, предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина, као и друга питања из области развоја и унапређења привреде, занатства, туризма, угоститељства, трговине и пољопривреде.

председник:
ЗОРАН ПОПОВИЋ

заменик председника:
МЛАДЕН ВЕРНАЧКИ

члан/чланица:
ЕРОС ЕРВИН
АЛЕКСАНДРА ВРАЧЕВИЋ
МИЛОРАД РЕЉИЋ
ИГОР ПОПОВИЋ
НЕДЈЕЉКО КЛИСУРИЋ
ПРЕДРАГ ТЕШАНОВИЋ
МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ
БРАНИСЛАВ ЈОВОВИЋ
ВЛАДАН АНТОНИЋ
МИРКО ТУРШИЋ