Савет за јавни ред и мир и безбедност прати стање у овим областима на територији Града Новог Сада, као и у области противпожарне заштите, разматра питања која се односе на обим и структуру учињених прекршајних и других кривичних дела којима се угрожава јавни ред и мир и безбедност, и у том циљу остварује сарадњу са одговарајућим министарствима Републике Србије, односно њиховим организационим јединицама на територији Града.

председник:
ДУШАН ПОПОВИЋ

заменик председника:
ВЛАДИМИР ГРБИЋ

члан/чланица:
БИЉАНА КИКИЋ ГРУЈИЋ
БЛАЖО ИЛИЋ
ДАНИЈЕЛА МАЛЕТИЋ
МЛАДЕН ВЕРНАЧКИ
ВЕСНА ВАТИЋ
ЈАСНА КАЗИМИРОВИЋ ГАЈИЋ
ДАМИР ЗЛОЈУТРО
ЈОВАН МИЉУШ
БОРО ЛИВЊАК