председник:
ДУШАН ПОПОВИЋ

заменик председника:
ЗОРАН ПЕТКОВИЋ

члан/чланица:
НЕНАД ВЕЗМАР
СТРАХИЊА АНТОНИЋ
СТОЈАН НЕНАДИЋ
СНЕЖАНА РЕПАЦ
БИЉАНА КИКИЋ ГРУЈИЋ
НЕНАД МАРИНКОВИЋ
НЕМАЊА СЛИЈЕПАЦ
СЛОБОДАН МИЛИЋ
ДАМИР ЗЛОЈУТРО