Савет за културу и информисање разматра предлоге одлука и других општих аката из области културе и заштите културних добара, разматра предлоге програма рада установа културе чији је оснивач Град, разматра иницијативе за подизање споменика и утврђује предлоге одлука о подизању споменика на територији Града, прати делатност заштите културних добара, развој културног и уметничког стваралаштва и стара се о унапређењу ове делатности, даје мишљење о предлозима за прихватање легата и разматра и друга питања из ових области. Савет прати и разматра остваривање обавештавања грађана о питањима од значаја за њихов живот и рад, као и друга питања у вези са јавним информисањем у Граду.

председник:
КИШ ЂУЛА

заменица председника:
МИЛАНА АРЊАШ РАДИЋ

члан/чланица:
ВАЊА БОЖИЋ
ДУШАН ПЕЈЧИЋ
ЈЕЛЕНА МИЛОВИЋ
ДУШАНКА ЂОКИЋ
МИНА КРЕСОЈА ОГЊАНОВАЦ
ДРАГАНА КРАГУЉАЦ
МАЈА МАТИЋ
ЈОВАН СМЕДЕРЕВАЦ
МИЛАН ПАЛАНГЕТИЋ
ДАМИР СТАНОЈЕВИЋ
ВЕРИЦА РАКИЋ