председник:
Мр СЛОБОДАН ЦВЕТКОВИЋ

заменика председника:
БОГДАН КОЛАРСКИ

члан/чланица:
БОЈАН СПРЕМО
НЕНАД БАШИЋ
АЛЕКСАНДАР ПОПАДИЋ
СТЕФАН СТАМЕНКОВИЋ
ДРАГАНА МЕДИЋ
ДЕЈАН ЛАТИНОВИЋ
МИРЈАНА ВАСИЛИЋ
НИКОЛА ЈОВАНЧЕВИЋ
БОЈАН МАРЈАНОВИЋ