Савет за особе са инвалидитетом разматра питања у вези са применом прописа којима се уређује заштита особа са инвалидитетом, даје мишљење о предлозима одлука и других општих аката које доноси Скупштина, којима се уређују питања од значаја за положај и заштиту особа са инвалидитетом, разматра и иницира активности које доприносе бољем положају особа са инвалидитетом, подстиче доношење планова активности у складу са националном Стратегијом унапређења положаја особа са инвалидитетом, разматра сва друга питања од интереса за особе са инвалидитетом и остварује сарадњу са њиховим организацијама и удружењима и представницима медија ради обавештавања јавности и подизања шире свести о потреби укључивања целокупне друштвене заједнице у решавање питања унапређења њиховог положаја у друштву.

председница:
СОЊА РАДАКОВИЋ

заменица председнице:
ЛЕНА НЕШОВИЋ

члан/чланица:
ЛАЗАР СУВАЈЏИЋ
ЉИЉАНА МАКСИМОВИЋ
МАРИЈАНА СТЕЈИН
БИЉАНА МАЛОВИЋ
МИЛИЦА РОДИЋ
СИНИША ТРКУЉА
БРАНКИЦА ПЕРИЋ
ВИТОМИРКА МЛАДИЋ
МАРИЦА МАТИЈЕВИЋ
КРИСТИНА ЖАРИЋ