Савет за праћење примене етичког кодекса прати примену Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе (у даљем тексту: Кодекс), пружа објашњења и даје мишљења у вези са његовом садржином, прати да ли се функционери Града придржавају одредаба Кодекса, сагледава догађаје и појаве од значаја за успешну примену Кодекса, промовише његову примену путем средстава јавног информисања и даје препоруке функционерима, грађанима и медијима.

председник:
МИЛОШ СКЕНЏИЋ

заменик председника:
ЗОРАН ПОПОВИЋ

члан/чланица:
СЛОБОДАН ЦВЕТКОВИЋ
МИРКА ЛУКИЋ ШАРКАНОВИЋ
ВЕСНА ВАТИЋ
РАДМИЛА РАЂЕНОВИЋ
АЛЕКСАНДРА МАТОВИЋ
МИРОСЛАВ ЈОВИЧИН
СЛАВИЦА МИЛАКОВИЋ
СЛАВИЦА ПАШЋАН
ГОРАН МИХОЉАЦ
ДРАГАН ХЕМОН