председник:
Доц. др МИРОСЛАВ КОПАЊА

заменик председника:
ДУШАН КОВАЧЕВИЋ

члана/чланица:
ГОРДАНА РАДИЋ ПОПОВИЋ
РЕЉА АЛЕКСИЋ
МИЛИЦА БАЈИЛО
ЉУБОМИР ЈОКИЋ
ДИМИТРИЈЕ ВУКАШИН
СЛОБОДАН ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЉУБОМИР ЛАСИЦА
ДРАГАН ПАЈИЋ
САВA ВОЈНОВИЋ