Savet za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku razmatra predloge odluka, drugih opštih akata i druga pitanja iz oblasti: urbanizma, korišćenja poslovnog prostora, pribavljanja, otuđenja, raspolaganja i održavanja nepokretnosti u javnoj svojini Grada, kao i vidove stambene podrške i prati rad subjekata osnovanih od strane Grada u ovim oblastima.

predsednica:
DRAGANA KRAGULJAC

zamenica predsednice:
JELENA ROVČANIN

član/članica:
LAZAR KANJERIĆ
MOMIR JELIĆ
GORAN TOMIĆ
SLAVENKO UNKOVIĆ
MILENKO BAČINA
MILOŠ PAJOVIĆ
BRANKICA PERIĆ
MARKO ČANIĆ
DUŠAN KOVAČEVIĆ
MIRJANA ĐUKIĆ