Савет за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку разматра предлоге одлука, других општих аката и друга питања из области: урбанизма, коришћења пословног простора, прибављања, отуђења, располагања и одржавања непокретности у јавној својини Града, као и видове стамбене подршке и прати рад субјеката основаних од стране Града у овим областима.

председница:
ДРАГАНА КРАГУЉАЦ

заменица председнице:
ЈЕЛЕНА РОВЧАНИН

члан/чланица:
ЛАЗАР КАЊЕРИЋ
МОМИР ЈЕЛИЋ
ГОРАН ТОМИЋ
СЛАВЕНКО УНКОВИЋ
МИЛЕНКО БАЧИНА
МИЛОШ ПАЈОВИЋ
БРАНКИЦА ПЕРИЋ
МАРКО ЧАНИЋ
ДУШАН КОВАЧЕВИЋ
МИРЈАНА ЂУКИЋ