Чланови Савета за буџет и финансије прихватили су на данашњој седници већином гласова Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2015. годину са Извештајем независног овлашћеног ревизора од 21. јуна 2016. године, који је, по извршеној екстерној ревизији Консолидованог завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2015. годину, сачинило предузеће за ревизију рачуноводствених извештаја “Винчић” Д.О.О. из Београда, и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према речима чланице Градског већа за буџет и финансије Александре Радак, независни овлашћени ревизор дао је позитивно мишљење без резерве о завршном рачуну Града Новог Сада за 2015. годину, истовремено оценивши да је буџет града стабилан.

Према Предлогу одлуке, у завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2015. годину, укупни текући приходи и примања, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, утврђени су у износу од 20.977.054.689,49 динара, што је око 91 одсто од планираног. Укупни расходи и издаци, према Предлогу одлуке, утврђени су у износу од 18.402.429.042,28 динара.

О Предлогу одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2015. годину са Извештајем независног овлашћеног ревизора од 21. јуна 2016. године, који је, по извршеној екстерној ревизији Консолидованог завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2015. годину, сачинило предузеће за ревизију рачуноводствених извештаја “Винчић” Д.О.О. из Београда, расправљаће одборници и одборнице на седници заказаној за петак, 15. јула.