Чланови Савета за образовање и спорт прихватили су данас Предлог одлуке о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа и уутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање. На данашњој седници Савет је прихватио Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о обезбеђивању превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на тaкмичењима, потом Извештај о реализацији Програма коришћења средстава из буџета Града Новог Сада намењених Јавном предузећу “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2015. годину – текуће субвенције, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2015. годину, те Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнади дела трошкова међумесног превоза ученика који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге јединице локалне самоуправе и Предлог одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Спортски и пословни центар “Војводина” у оснивању као јавног предузећа.