Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja prihvatili su danas većinom glasova izveštaje o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja za 2015. godinu JP “Urbanizam” i JP “Poslovni prostor” i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćeni su i Predlog odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju radne organizacije “Urbanizam” kao javnog preduzeća, potom Predlog odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog preduzeća “Poslovni prostor”, te Predlog odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju radne organizacije “Stan” kao javnog preduzeća za stambene usluge.

Članovi Saveta većinom glasova usvojili su Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije prostora za poslovanje na Rumenačkom ulaznom pravcu u Novom Sadu, Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije severozapadne zone Sadova u Petrovaradinu, Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije sportskog centra u Futogu, Predlog odluke o izmeni Odluke o Programu izgradnje objekata u cilju realizacije investicionog projekta Lear Corporation d.o.o. Beograd – Stari Grad i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije bloka pravosudnih organa u Novom Sadu.